چرا آمالیب

رقیه ( پروانه) وثوقیان

با طرح درسهای آمال در کلاس درسم (دینی) به وضوح توانمندترم می توانم لذت و شادی را در نگاه دانش آموزانم ببینم و به کشف مهارت های متعدد در بچه ها کمک کنم، آمال برای من مثل یک دریچه است به دنیایی جدید که هر چه بیشتر در آن هستم بیشتر یاد می گیرم و درآخر لذت اقدام عملی دانش آموزان وقتی که در پروژه مالی خود موفق شده اند را با هیچ چیز در دنیا عوض نمی کنم.

فرزام بهشتی

از درس های دوران مدرسه جز خشکی چیزی یادم نیست، در رویا می دیدم، روزی که بازی کنم و یاد بگیرم، این رویا با نگاه و روش زیبای تسهیلگران به حقیقت پیوسته، طرح درس ها و کاربرگ های پیشنهادی آمالیب برایم جذاب بوده و زبان مکالمه زیبایی با کودکان و نوجوانان فراهم کرده، بیان مهارت اجتماعی و مالی به شیوه قابل فهم برای کودکان راه گشایی برای دنیای آینده آنهاست .ممنونم آمال

محمد احمدی

آمال حس یک تجربه جدید است، حس یک راهکار جدید، نگاهی تازه به ابعاد فکری کودکان و نوجوانان، روشی برای پر و بال دادن به ذهن آنها برای پرواز در زندگی

شادی جانباز

کتاب های مجموعه افلاتون تجاربی محرک برای رشد ذهنی، زبانی، جسمی و اجتماعی و عاطفی کودکان فراهم میاورد و می‌توانند کودک را در ساختن مبنایی قوی برای سهولت رشد بعدی و بارور کردن استعدادهای کامل یاری کند.

بیتا ابراهیمی

کتاب های مجموعه افلاتون پاسخی است به آنچه که در نظام آمورش بین المللی جا افتاده است، روشی برای توانمندسازی کودکان و نوجوانان و دستیابی به جامعه ای امن و سالم.

مونا جدیدی

کتاب های مجموعه حاصل هم اندیشی گروه های مختلف در کشورهای مختلفی ست که همگی دغدغه زندگی بهتر برای انسانها را دارند ویکی از این راه هارا دررشد متوازن اجتماعی ومالی هر کودک و نوجوان می داند، تا هر کدام از آنها سازندگان اجتماعی بهتر به نفع همگان باشند. این همفکری و هم اندیشی و تنوع نگاه ها را میتوان درطرح درس ها مشاهده کرد.

  • توازن و توجه به دو حیطه رشد اجتماعی و مالی در تمامی کتاب ها پررنگ ومشهود است.
  • وضوح و شفافیت و توضیحاتی که برای مدرس وجود دارد تا او به راحتی بتواند موضوعات را با کودکان و نوجوانان پیش ببرد ، یکی دیگر از نکات مهم درمجموعه کتابهاست.
  • پیشنهاد های مختلف برای کار درباره هر موضوع هم نکته قابل تامل دیگریست که به مربی ها حق انتخاب میدهد و بسیار خوشایند است.
  • نکته دیگر استفاده مناسب از روش های مشارکتی برای اجرای طرح درسهاست که قطعا در دل خودش آموزشی متفاوت با لذت برای همه افراد از مربی تا کودک و نوجوان و جوان خواهد داشت.
    و .........

سینا حسینی

کودکان، نوجوانان و جوانان نیازمند آموزش از طریق بازی، کار گروهی و هم اندیشی هستند، این طریقی است که مفاهیم را بهتر درک میکنند و به آن بال و پر میدهند. من در آمالیب کتابها و طرح درس های زیادی را به این سبک یافته ام.

فاطمه نوروزی

آنچه در طرح درس ها میبینم، فراوانی تمرین پرسشگری برای مربیان است، کتابهایی پر از سوالات خوب.

روند طرح درسها را دوست میدارم انگار همانقدر که دعوت به تفکر شده دعوت به جست و خیز دارد.

کلید واژه های اجتماعی درون کتابها گاهی حیرت انگیز است، مثل معماران صلح، سازندگان اجتماع ...

  • 1
  • 2