درباره آمالیب درباره‌ی آمالیب

آموزگاران نیازمند ایده‌هایی برای پاسخ به نیازهای دائماً در حال تغییر کودکان هستند. آمالیب تلاش دارد تا این ایده‌ها و طرح‌ها را برای آنان فراهم نماید. هر آموزگار برای خلق محیطی یادگیرنده، نیاز دارد تا فعالیت‌ها و برنامه‌های خود را طراحی کند. آمالیب کتابخانه‌ای برای مربیان، آموزگاران و مدیران آموزشی است تا با طرح درس‌هایی متنوع در حوزه‌ی آموزش متوازن اجتماعی و مالی آشنا شوند. آمالیب فضایی است که در کنار هم، طرح درس یا مقالات متنوعی را می‌خوانیم، درباره‌ی آن نظر می‌دهیم، نظرات دیگران را می‌شنویم و تجربیاتمان را به اشتراک می‌گذاریم، با هم درباره‌ی آن گفتگو می‌کنیم.

تعداد کتاب ها

18

تعداد طرح درس ها

636

تعداد کاربرگ ها

340

تعداد تجربیات

189

چرا آمالیب