درباره آمالیب درباره آمالیب

آموزگاران نیازمند ایده هایی برای پاسخ به نیازهای دایما در حال تغییر کودکان هستند. آمالیب تلاش دارد تا این ایده ها و طرح ها را برای آنان فراهم نماید. هر آموزگار برای خلق محیطی یادگیرنده، نیاز دارد تا فعالیت ها و برنامه های خود را طراحی کند. آمالیب کتابخانه ای برای مربیان، آموزگاران و مدیران آموزشی است تا با طرح درس هایی متنوع در حوزه آموزش متوازن اجتماعی و مالی آشنا شوند. آمالیب فضایی است که در کنارهم، طرح درس یا مقالات متنوعی را می خوانیم، درباره آن نظر می دهیم، نظرات دیگران را می شنویم و تجربیات مان را به اشتراک میگذاریم، با هم درباره آن گفتگو می کنیم.

تعداد کتاب ها

15

تعداد طرح درس ها

526

تعداد کاربرگ ها

193

تعداد تجربیات

107

چرا آمالیب